Jak przygotowywać uczniów do konkursów matematycznych (DLA NAUCZYCIELI)

Podczas zajęć, przeznaczonych przede wszystkim dla nauczycieli matematyki, poznamy metody przygotowywania uczniów do konkursów matematycznych oraz metody zainteresowania uczniów zagadnieniami matematycznymi. Omówimy zarówno przygotowanie do konkursów indywidualnych (jak konkurs matematyczny Politechniki Warszawskiej - www.konkurs.mini.pw.edu.pl) jak i do konkursów grupowych (jak konkurs STEAMowy organizowany przez CASIO oraz Politechnikę Warszawską - www.educasio.pl/konkurs/).

Informacje o prowadzącym
Michał Zwierzyński
Pracownik Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, popularyzator matematyki i informatyki, koordynator Powszechnego Internetowego Konkursu dla uczniów szkół średnich - Matematyka.

godzina: 
11:00-11:50
sala: 
210