Stefan Straszewicz i jego działalność na rzecz PW i Olimpiady Matematycznej

W 1914 roku Stefan Straszewicz (1889-1983) został doktorem matematyki Uniwersytetu w Zurychu. Jego promotorem był Ernst Zermelo, twórca aksjomatyki teorii mnogości, autor budzącego do dziś emocje aksjomatu wyboru. Ponad dziesięć lat później Straszewicz został profesorem matematyki Politechniki Warszawskiej (1928), był też prorektorem tej uczelni w trudnych latach 1938-1939. W referacie podam podstawowe informacje biograficzne ilustrujące jego barwne życie prywatne i zawodowe oraz wybitną działalność dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej. Opowiem także o nim jako twórcy i wieloletnim organizatorze Olimpiady Matematycznej, pierwszym przewodniczącym Komitetu Głównego OM (1949-1969). Referat będzie bogato ilustrowany zdjęciami z archiwów rodzinnych synowej Hanny Straszewicz i wnuczki Zofii Adamowicz.

Informacje o prowadzącym
Danuta Ciesielska
Pracuje w Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie, ukończyła matematykę, a obecnie zajmuje się historią nauki.

godzina: 
14:00-14:50
sala: 
103