Metody Monte Carlo z użyciem Pythona

W trakcie godzinnych warsztatów przedstawimy w zwięzły sposób historię i teorię dotyczącą metody Monte Carlo. Następnie, wykorzystamy język Python do napisania kodu, którego efektem będą przybliżenia pól niestandardowych figur oraz liczb niewymiernych takich jak π czy różne pierwiastki. Omówimy również błąd przybliżania w taki sposób oraz wady i zalety (których jest znacznie więcej!) użycia tej metody.
Uwaga! Do wzięcia udziału w warsztatach potrzebna jest znajomość podstaw programowania tj. pojęć takich jak: typ danych, pętla, funkcja, instrukcja warunkowa (w dowolnym języku programowania).

Informacje o prowadzącym
Michał Kozak
Młody matematyk, współpracownik PW zaangażowany w dydaktykę i popularyzację matematyki. Zajmuje się przede wszystkim teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa i statystyką oraz ich wykorzystaniem w praktyce.

godzina: 
15:00-15:50
sala: 
218