Perspektywa ma znaczenie!

Co to znaczy perspektywa? Często mówimy przecież: "z mojej perspektywy" albo "z twojej perspektywy"… to czyja ona jest właściwie? Na styku neuronauki, sztuki i matematyki kryje się odpowiedź na pytanie, dlaczego różni ludzie widzą świat inaczej. Czy punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia? I która konkretnie? Kulisowa, żabia, krzywoliniowa… I co ma do tego wszystkiego wschodnie malarstwo religijne?!?

Informacje o prowadzącym
Łukasz Badowski
Doktor fizyki, dziennikarz naukowy, edukator, nauczyciel.

godzina: 
15:00-15:50
sala: 
212