Metody probabilistyczne w zadaniach kombinatorycznych

Na przykładzie kilku zadań typu olimpijskiego pokażę, jak użyć elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do rozwiązywania problemów kombinatorycznych, na przykład z teorii grafów. W szczególności spróbuję przekonać słuchaczy, że metoda probabilistyczna daje coś więcej niż zmianę języka i skalowanie tak, by wszystko sumowało się do jedynki.
Będę zakładał, że słuchacze są oswojeni z podstawowymi pojęciami rachunku prawdopodobieństwa i teorii grafów, ale też będę gotowy do wyjaśnienia wszystkiego, czego nie ma w programie liceum.

Informacje o prowadzącym
Jacek Jakimiuk
Student matematyki na Uniwersytecie Warszawskim.

godzina: 
15:00-15:50
sala: 
101