Dynamika tłumu

Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powstają niesamowite spektakle malowane przez stada ptaków i w jaki sposób ławice, skądinąd głupich, ryb koordynują swój ruch z taką gracją. Wyjaśnimy też, skąd się biorą korki uliczne oraz jak zapobiec panice w tłumie. Pokażemy, że wszystkie te zjawiska można opisać jako system wielu oddziałujących ze sobą elementów, nieco bardziej tylko zaawansowanych niż zbiór oddziałujących cząstek elementarnych, które bada klasyczna fizyka.

Informacje o prowadzącym
Piotr Fronczak
Fizyk pracujący na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, badający układy złożone i zajmujący się interdyscyplinarnymi zastosowaniami fizyki.

godzina: 
10:00-10:50
sala: 
328