Fraktalne mierzenie świata

Czy może istnieć obiekt o polu równym zero? A czy pole powierzchni mogłoby równać się nieskończoności? Jak zmierzyć brzeg Anglii? W czasie wykładu spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te intrygujące pytania. Pokażemy też jak zaskakujące może być mierzenie świata z udziałem fraktali.

Informacje o prowadzącym
Marzena Filipowicz-Chomko, Ewa Girejko
Prowadzące wykład są doktorami matematyki, pracownikami Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Od wielu lat angażują się w popularyzację matematyki poprzez współorganizowanie wystaw, głoszenie wykładów popularno-naukowych, współpracę z Podlaskim Uniwersytetem Dziecięcym. Wchodzą w skład Centrum Popularyzacji Matematyki Signum. Od roku 2012 są opiekunami Studenckiego Koła Naukowego Math4You.

godzina: 
11:00-11:50
sala: 
101