Wielowymiarowe wycieczki

Pojęcie czwartego wymiaru budzi emocje od ponad stulecia. Czy można jakoś sobie wyobrazić obiekty cztero a tym bardziej wyżej wymiarowe? Trudno na krótkim spotkaniu pokazać metody, jakie matematycy stosują do badania wyższych wymiarów. Jednak wykorzystując metodę przez analogię spróbujemy się przyjrzeć niektórym tworom wielowymiarowym, a może także postawić kilka problemów.

Informacje o prowadzącym
Zdzisław Pogoda
Nauczyciel akademicki w Instytucie Matematyki UJ, dr, prof. UJ.

godzina: 
11:00-11:50
sala: 
329