Dzielniki małe i duże

Jeśli dodatnia liczba całkowita n posiada dzielnik d, to posiada też dzielnik postaci n/d. Związki pomiędzy tymi dzielnikami prowadzą do wielu ciekawych zadań konkursowych.

Informacje o prowadzącym
Arkadiusz Męcel
Adiunkt w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Matematycznej Juniorów.

godzina: 
13:00-13:50
sala: 
103