Co wynika z wzoru Picka?

Spróbujemy odkryć i udowodnić zależność łączącą pole powierzchni wielokąta prostego, którego wierzchołki są punktami kratowymi na płaszczyźnie, a liczbą punktów kratowych zawartych w jego wnętrzu i na jego brzegu.

Informacje o prowadzącym
Gabriel Pietrzkowski
Pracownik Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

godzina: 
14:00-14:50
sala: 
211