Co nowego na maturze z matematyki podstawowej i rozszerzonej w roku 2023?

Omówimy zmiany na egzaminie maturalnym z matematyki, prezentując zadania na poziom podstawowy i rozszerzony, wskazując różnice w stosunku do poprzednich matur. Zapoznamy z nowymi rodzajami zadań maturalnych. Wskażemy aktualne publikacje w tym zakresie.

Informacje o prowadzących
Tomasz Masłowski
Tomasz Masłowski - nauczyciel, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku (weryfikator Zespołu Egzaminatorów na egzaminie maturalnym). Posiadam doświadczenie w pracy nauczyciela matematyki na poziomie gimnazjum i liceum. Kilka publikacji w czasopismach matematycznych. Obecnie wicedyrektor ds. dydaktycznych w Zespole Szkół nr 10 im. Stefana Banacha w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki na poziomie gimnazjum i liceum. Jeden z współorganizatorów konkursu wojewódzkiego im. Stefana Banacha na poziomie liceum w województwie kujawsko-pomorskim.

Piotr Nodzyński
Przewodniczący Zespołu Egzaminatorów na egzaminie ósmoklasisty anie oraz egzaminator weryfikator na egzaminie maturalnym), doświadczenie w pracy na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Kilka publikacji w czasopismach matematycznych. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej , gimnazjum i liceum. Wieloletni doradca metodyczny na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej w KP CEN w Toruniu oraz TODiDN w Toruniu. Obecnie nauczyciel w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członek Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Właściciel Wydawnictwa „Aksjomat” specjalizującego się w wydawaniu książek z matematyki. "

godzina: 
13:00-13:50
sala: 
329