I Know Math

Test wiedzy. Uczestnicy zostana podzieleni na 6 drużyn.

Prowadzacy
Małgorzata Mikołajczyk
Kierownik (były) Pracowni Dydaktyki i Popularyzacji Matematyki w IM UWr.

godzina: 
13:00-13:50