Czy sztuczna inteligencja potrzebuje filozofii?

Sztuczna Inteligencja (ang. Artificial Intelligence, w skrócie: AI) jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi informatyki. Jej dalekosiężny cel to stworzenie maszyn równie sprawnych intelektualnie jak ludzie – rozumiejących, rozumujących, posługujących się językiem naturalnym, uczących się…
Czy dyscyplina tak współczesna ma cokolwiek wspólnego z filozofią? Czy filozofowie jakkolwiek przyczynili się do jej powstania?
Czy informatycy aktywni na polu AI powinni współpracować z filozofami? Czy dalszy rozwój i upowszechnianie technik spod znaku AI wymaga refleksji filozoficznej?
Oto niektóre z pytań, które podejmiemy i rozwiniemy w trakcie festiwalowego spotkania.

Informacje o prowadzącym
Paweł Stacewicz
Filozof, informatyk, dydaktyk matematyki, popularyzator nauki. Pracuje jako adiunkt w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych (wcześniej był zatrudniony na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych). Jest autorem dwóch monografii naukowych o tematyce z pogranicza informatyki i filozofii: "Umysł a modele maszyn uczących się" (2010) oraz "Umysł – Komputer –Świat. O zagadce umysłu z informatycznego punktu widzenia" (2011, wspólnie z Witoldem Marciszewskim), a także redaktorem naukowym monografii "Informatyka a filozofia" (2015) i "Różne oblicza informacji" (2017). Opublikował ponad 30 artykułów naukowych z dziedziny logiki, filozofii informatyki i filozofii umysłu. Redaguje dyskusyjny blog akademicki Cafe Aleph, w którym popularyzuje filozofię informatyki i sztucznej inteligencji (http://marciszewski.eu/).

godzina: 
11:00-11:50