Leszek Sidz, Twierdzenie Menelausa o trzech współliniowych punktach i tw. Cevy o trzech prostych przecinających się w jednym punkcie, wykład, sala 102

Twierdzenie Menelausa o trzech współliniowych punktach i tw. Cevy o trzech prostych przecinających się w jednym punkcie.

Opis zajęć

Pokazane będzie zastosowanie w zadaniach geometrycznych twierdzenia Menelausa, podającego warunek algebraiczny równoważny współliniowości trzech punktów, będących punktami przecięcia trzech prostych z bokami( lub ich przedłużeniami ) trójkąta.
W drugiej części omówione będzie zastosowanie w zadaniach twierdzenia Cevy. Podaje ono warunek równoważny przecinaniu się w jednym punkcie trzech odcinków poprowadzonych z wierzchołków trójkąta.
Twierdzenia oparte są na twierdzeniu Talesa, więc wykład nie wymaga od słuchaczy żadnej głębszej wiedzy z geometrii.

Informacje o prowadzącym

Nauczyciel akademicki, Politechnika Warszawska.Wieloletni nauczyciel klas matematycznych w LO im. Hoffmanowej i w LO im. S. Staszica w Warszawie.