Joanna Jaszuńska, O zwycięzcach turniejów i siadaniu przy okrągłym stole, Krzysztof Ciesielski, Kopernik był również matematykiem, wykłady, sala 329

O zwycięzcach turniejów i siadaniu przy okrągłym stole

Joanna Jaszuńska

Turniej to zestaw rozgrywek pomiędzy pewną liczba graczy, w którym każdy gra dokładnie jeden mecz z każdym z pozostałych i nie ma remisów. Bywa, że jakiś zawodnik wygrał wszystkie swoje mecze, wtedy nazwiemy go zwycięzca. Czasami można wszystkich uczestników turnieju posadzić przy okrągłym stole tak, że każdy wygrał z uczestnikiem siedzącym na lewo od niego. Czasem z kolei istnieje trójkąt, czyli taka trójka zawodników, że pierwszy wygrał z drugim, drugi z trzecim, a trzeci z pierwszym. W trakcie zajęć zastanowimy się nad różnymi tego rodzaju sytuacjami.

Opis zajęć

Informacje o prowadzącym

Pracuję w Instytucie Matematycznym PAN oraz na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Zajmuję się popularyzacją matematyki.

Kopernik był również matematykiem

Krzysztof Ciesielski

Opis zajęć

Kopernik, jeden z najwybitniejszych i najsłynniejszych polskich uczonych, kojarzy nam się oczywiście z astronomią – i słusznie. Tymczasem Kopernik był również matematykiem, jest nawet twierdzenie nazywane dziś jego imieniem! Na wykładzie podane będzie mowa o matematycznych dokonaniach Kopernika, podane zostaną też pewne informacje o nim samym – w tym odkrycia ostatnich lat związane z jego postacią. Pokazane zostanie zdjęcie oryginalnego rękopisu „De revolutionibus”.

Informacje o prowadzącym

Matematyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książek popularyzujących matematykę, laureat prestiżowych nagród za popularyzację matematyki, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie