Piotr Berda, Poszukiwanie najkrótszej drogi, warsztaty, sala 103

Poszukiwanie najkrótszej drogi

Opis zajęć

Zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia podstawowych działań związanych z kombinatoryką (silni oraz symbolu Newtona) oraz o ich zastosowaniu w matematyce. Dzięki nim możliwe okaże się szybkie zliczanie najkrótszych dróg między dwoma punktami: najpierw na płaszczyźnie dwuwymiarowej, a później i w przestrzeni.

Informacje o prowadzącym

Student IV roku na kierunku Matematyka i Nauczanie Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prezes Studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dydaktyki Matematyki StuDMat, działającego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.