Zastosowanie twierdzeń arytmetycznych w geometrii.

Pokazane będzie zastosowanie podzielności liczb, zasady Dirichleta w zadaniach geometrycznych.

Informacje o prowadzących
Leszek Sidz
Pracownik MINI PW, nauczyciel klas mat. w LO Staszic.

godzina: 
14:00-14:50