Wielościany czterowymiarowe oraz ich własności.

Bryły czterowymiarowe znacznie trudniej nam sobie wyobrazić niż ma to miejsce
w przypadku brył trójwymiarowych. Pomocne w tym może być zapoznanie się
z pewnymi opisami wielościanów w czwartym wymiarze, które
przedstawię na swoim wykładzie. Przy okazji opowiem w jaki sposób
można przenieść w czwarty wymiar pewne metody obliczania oraz pojęcia
związane z wielościanami trójwymiarowymi, takie jak np. objętość lub kąt między ścianami.
W trakcie wykładu będę odwoływać się do operacji na wektorach oraz iloczynu
skalarnego w wymiarze 2 i 3, w związku z czym znajomość tej tematyki (przynajmniej
dla wymiaru 2) ułatwi śledzenie wykładu.

Informacja o prowadzącym
Mirosława Reńska
Pracownik Wydziału MiNI PW.

godzina: 
12:00-12:50