O przestrzeniach nie tylko trójwymiarowych

Sfera i torus są to ulubione obiekty matematyków służące do ilustracji i wyjaśniania wielu zagadnień. Sfera i torus są w pewnym sensie dwuwymiarowymi odpowiednikami okręgu. Co to znaczy? Czy istnieją trójwymiarowe odpowiedniki torusa i sfery? Jak można opisać takie obiekty? Czy można je "zobaczyć"? Te i inne jeszcze pytania pojawią się na wykładzie i, naturalnie, także próby odpowiedzi.

Informacje o prowadzącym
Zdzisław Pogoda
Pracownik Instytutu Matematyki UJ oraz PWSZ w Nowym Sączu.

godzina: 
12:00-12:50