Wycieczka w n-ty wymiar

Zajęcia o charakterze pogawędki (ale formalnie to wykład) na temat elementarnej geometrii w przestrzeniach euklidesowych dowolnych wymiarów. Geometria kostki, sympleksu, bryły foremne. Jak by się tam żyło? Kule i upakowanie kul w przestrzeni. Wykorzystywać będziemy różne modele (na ile się da) i programy komputerowe. Wykład dostępny będzie nawet dla starszych gimnazjalistów (wg starego podziału), ale najbardziej skorzystają starsi licealiści.

Informacje o prowadzącym
Michał Szurek
Były pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, doc. dr.hab., obecnie stypendysta ZUS.

godzina: 
11:00-11:50