Ze statystyką na ty

Podczas wykładu będzie można poznać odpowiedzi na pytania, czym statystyk różni się od wróżki, jak przygotować i przeprowadzić badanie statystyczne, co można zrobić z zebranym materiałem statystycznym, jak należy interpretować wyniki badań statystycznych, czy można im ufać i jak z nich korzystać. Słuchacze dowiedzą się, dlaczego w niektórych przypadkach lepiej nie słuchać intuicji, w jaki sposób matematyka ułatwia wykrywanie oszustw oraz dlaczego czasem zdecydowanie lepiej używać mediany niż średniej. Podczas warsztatów będzie można samodzielnie zmierzyć się z zagadnieniami omawianymi podczas wykładu.

Informacje o prowadzącym
Krzysztof Bryś
Starszy wykładowca na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, popularyzator matematyki.

godzina: 
10:00-10:50