Statystyczne wykrywanie fałszerstw danych

Fałszowanie lub wręcz zmyślanie danych nie jest, niestety, niczym wyjątkowym w badaniach naukowych. W przypadku prób klinicznych, tj. doświadczeń mających na celu ocenę skuteczności nowych leków, jakiekolwiek wątpliwości co do poprawności zgromadzonych danych mogą podważyć wiarygodność próby. Konsekwencją takiego faktu mogą być konieczność powtórzenia próby, a w efekcie olbrzymia strata finansowa i czasu dla instytucji opracowującej nowy lek.

Nasuwa się pytanie, czy przy użyciu metod statystycznych można "wykrywać" w danych anomalie, które mogłyby wskazywać na nieprawidłowości w gromadzeniu danych lub wręcz ich fałszowanie? W mojej prezentacji przedstawię odpowiedź na to pytanie używając prób klinicznych jako przykładu.

Informacje o prowadzącym
Tomasz Burzykowski
Biostatystyk, prof. Uniwersytetu Hasselt (Belgia), prof. wiz. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wykłada na MiNI PW

godzina: 
10:00-10:50