Pana Jowialskiego bajki o przestrzeni

Różne mało spodziewane, ale dające się zobaczyć sytuacje przestrzenne.

Informacje o prowadzącym
Marek Kordos
emeryt, doktor habilitowany, geometra i historyk matematyki oraz jej popularyzator, założyciel i wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Delta, autor wielu książek popularnonaukowych.

godzina: 
10:00-10:50