Wyniki Konkursu Komiksowego

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu komiksowego Matematyka, Informatyka i Analiza Danych w Komiksie.
Otrzymaliśmy sporo interesujących prac.

Komisja konkursowa w składzie
Przemysław Biecek, Fundacja SmarterPoland, Wydział MiNI PW
Kamila Łyczek, Redakcja miesięcznika Delta
Barbara Roszkowska-Lech, Wydział MiNI PW
Tomasz Biernacki, znawca i promotor komiksu

nie miała łatwego zadania.

W kategorii Uczniowie Komisja postanowiła

I miejsce przyznać Julii Ścisłowskiej z LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie za pracę Przygody Całkomena

oraz wyróżnić Wiktorię Klyttę z V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga w Gliwicach za pracę Kubek Pitagorasa

W kategorii otwartej Komisja postanowiła

I miejsce przyznać Małgorzacie Łazęckiej za pracę Inwersja

oraz wyróżnić Martę Czanocką-Cieciurę za pracę Wpływ społeczności na rozwój PYTHONA

oraz Piotra Nieżurawskiego za pracę Przystające autobusy.

Prace Inwersja oraz Przystające autobusy znajdą się na okładce październikowego numeru miesięcznika Delta.

Prace nadesłane na konkurs będzie można zobaczyć na specjalnej wystawie komiksów w dniu 12 września 2019 r. w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w czasie V Dnia Popularyzacji Matematyki. W tym dniu, w czasie uroczystej gali nastąpi wręczenie nagród wyróżnionym.