Łukasz Błaszczyk, Matematyka w służbie zdrowia - o narzędziach matematycznych w diagnostyce medycznej, wykład, sala 103

Matematyka w służbie zdrowia – o narzędziach matematycznych w diagnostyce medycznej.

Opis zajęć

Podstawą współczesnej diagnozy lekarskiej są nowoczesne techniki obrazowania medycznego, takie jak tomografia komputerowa (CT) czy tomografia rezonansu magnetycznego (MRI). Zaawansowane narzędzie, z jakich korzystają komputery by zarówno lekarz jak i pacjent mogli zobaczyć wnętrze ludzkiego ciała, są nie tylko osiągnięciem fizyków i inżynierów, ale także pięknym zastosowaniem wielu matematycznych teorii.
Podczas wykładu uczestnicy zapoznają się ze zjawiskami fizycznymi, które są fundamentem wspomnianych wcześniej metod diagnostyki obrazowej. Dowiedzą się również, jakie narzędzia matematyczne te techniki wykorzystują. Całość zostanie zilustrowana animacjami i symulacjami, które sprawią, że słuchacze poznają „od kuchni” to co dzieje się wewnątrz sprzętu medycznego.

Informacje o prowadzącym

Łukasz Błaszczyk jest doktorantem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, a także absolwentem Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teorii sygnałów oraz zastosowań matematyki w medycynie.