Michał Korch, Co to jest nieskończoność? O hotelu Hilberta, oraz Łukasz Mazurek, Krótki wstęp do szyfrowania, wykłady, sala 107

Co to jest nieskończoność? O hotelu Hilberta i nie tylko

Michał Korch

Opis zajęć

Zmęczony, jedziesz drogą, kończą Ci się paliwo i siły. Szukasz noclegu. Cóż z tego, kiedy w okolicy wszystko jest już zajęte. Ktoś kieruje Cię do Hotelu Hilberta, mówiąc, że ma on nieskończoną liczbę pokoi... niestety, także zajętych. Czy jest wyjście z tej sytuacji? Absurd? A jednak rozważenie tej dziwnej historii prowadzi do zaskakujących wniosków: niektóre nieskończone zbiory mają tyle samo elementów, a inne - wcale nie.
Takich dziwnych historii podamy więcej, będzie i o małpach i Szekspirze...
Zapoznamy się też po krótce z postacią Davida Hilberta i jego hipotezą continuum.

Informacje o prowadzącym

Matematyk i informatyk, doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, wykładowca programu "Matematyka dla Ciekawych Świata" realizowanego przez ICM UW, popularyzator nauki - wielokrotny prowadzący warsztaty w ramach Festiwalu Nauki, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, w XIV LO w Warszawie.

Krótki wstęp do szyfrowania

Łukasz Mazurek

Opis zajęć

Czy Asteriks mógłby złamać szyfr Cezara? Przedstawimy klasyczne szyfry i ideę bezpieczeństwa szyfru. Wykład będzie dostępny dla uczniów gimnazjów i liceów.

Informacje o prowadzącym

Doktorant Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Google Europe Fellowship w dziedzinie Bezpieczeństwa. Specjalizuje się w kryptografii. Wykładowca i autor programu nauczania programowania w projekcie Matematyka dla Ciekawych Świata, popularyzującym matematykę dla młodzieży; zaangazowany również w inne działania dydaktyczne (Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych, Ośrodek Edukacji Informatycznej). Onegdaj srebrny medalista międzynarodowych olimpiad - Matematycznej Państw Europy Środkowej i Fizycznej w Hanoi.