Karol Sieńkowski, Magdalena Sujak, Obliczenia na Sorobanie, japońskim liczydle, warsztaty, sala 213

Obliczenia na sorobanie – japońskim liczydle

Opis zajęć

Podczas zajęć zostanie podana historia liczydła. Zaprezentowane zostaną na filmie umiejętności najszybciej liczących osób na świecie. Następnie zostaną przekazane informacje o Mistrzostwach Polski w Obliczeniach na Sorobanie. W dalszej części uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z zasadami liczenia na sorobanie i spróbować swoich sił.

Informacje o prowadzącym

Magdalena Sujak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie, od kilku lat prowadzi zajęcia z obliczeń na sorobanie dla dzieci.

Karol Sieńkowski – nauczyciel przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkolnym w Cegłowie, popularyzator sorobanu, prowadził wiele warsztatów sorobanowych dla uczniów i nauczycieli, autor książek „Sprawnie liczę na sorobanie”.