O Kongresie Młodych Matematyków Polskich

Kongres Młodych Matematyków Polskich, Warszawa 15-18 września 2016

Organizatorem Kongresu jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, przy współudziale wszystkich 12 jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk matematycznych.
Jest to cykliczne spotkanie wybitnie uzdolnionych uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, służące wymianie doświadczeń na temat matematyki i jej zastosowań.Uczestnicy mają możliwość nie tylko wysłuchania wykładów specjalnie dla nich przygotowanych przez znanych i cenionych nauczycieli akademickich oraz innych uczniów, ale także prowadzenia inspirujących dyskusji między sobą oraz z profesorami uczelni wyższych.

W tym roku wydarzenia części głównej Kongresu zostaną dodatkowo poprzedzone Dniem Popularyzacji Matematyki, na który zapraszamy zarówno uczestników Kongresu, jak i uczniowie szkół z całej Polski.

II Dzień Popularyzacji Matematyki

Organizatorem Dnia Popularyzacji Matematyki jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Zajęcia odbywają się w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75 (Teren Centralny PW), Warszawa
Informacje o numerach sal dostępne są na stronach poszczególnych zajęć.

Dzień Popularyzacji Matematyki dofinansowany jest przez:

mFundacja Fundacja mBanku
Politechnika WarszawskaPatronat medialny:

TVP3 Warszawa
TVP ABC