Nierzeczywiste liczby o całkiem rzeczywistych zastosowaniach, czyli nie tylko o liczbach zespolonych

Problemy praktyczne wielokrotnie prowadziły do równań, których nie dało się rozwiązać w żadnym znanym w danym momencie systemie liczbowym. Matematycy zwykli jednak nie przejmować się tą niedogodnością i tworzyli nowe rodzaje liczb – w ten sposób powstały m.in. liczby niewymierne, a później także liczby zespolone z osławioną jednostką urojoną mającą magiczną własność $i^2 = -1.$ Zazwyczaj szybko okazywało się, że te nowe twory znajdują szereg zastosowań praktycznych, na których do dziś opiera się wiele gałęzi współczesnej nauki i techniki.
Podczas wykładu słuchacze będą mieli okazję dotknąć nie tylko fascynującego i niezwykle bogatego świata liczb zespolonych, ale także pójść o krok dalej i poznać system liczbowy, w którym jedna jednostka urojona to za mało, a równanie $i^2 = -1$. ma nieskończenie wiele rozwiązań (tak, chodzi o kwaterniony!). I okaże się, że nieraz mieli z tymi liczbami do czynienia, choć pewnie nie byli tego do końca świadomi.

Poziom
gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzącym
Łukasz Błaszczyk
Absolwent oraz pracownik Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, a także doktorantem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

godzina: 
12:00-12:50
sala: 
103