LEGO Matematyka

Projekcje popularnonaukowych filmów wykonanych techniką poklatkową przy użyciu klocków LEGO© prezentujących ciekawe problemy matematyczne.

Poziom
gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzacych
Tomasz Brengos, Krzysztof Kaczmarski, Paweł Naroski, Michał Zwierzyński
Trzech pracowników i jeden doktorant (MZ) Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jeden informatyk (KK), jeden matematyk (PN), jeden matematyk, który zajmuje się informatyką teoretyczną (TB) i jeden informatyk, którys stał się matematykiem (MZ). Czterech zainteresowanych działalnością popularyzatorską, ale tworzących jedno dzieło.

godzina: 
13:30-13:55
sala: 
329