Jak rozwiązywać problemy, czyli teoria węzłów i splotów w praktyce

W pierwszej części zajęć zostanie przedstawiona prezentacja przybliżająca uczestnikom tematykę teorii węzłów i splotów. Następnie po zapoznaniu się z teorią zaprezentowane zostaną wybrane węzły w praktyce. W dalszej części zajęć każdy ze słuchaczy będzie miał możliwość nauczenia się tworzenia niektórych z omawianych węzłów. Ostatnim punktem warsztatów będzie test pozwalający utrwalić wiedzę uczestników.

poziom
gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzących
Anna Zabłocka, Martyna Sieczkiewicz, Paulina Czubaj, Radosław Król
Członkowie Koła Naukowego Studentów Matematyki GRAF, działającego przy Instytucie Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach

godzina: 
13:00-13:50
sala: 
311