Mózg - fale, obrazy i matematyka, warsztaty

Współczesne metody diagnostyczne, zarówno oparte o rejestrację bioelektrycznej czynności neuronów kory mózgowej jak również wykorzystujące bogactwo i mnogość różnych form obrazowania medycznego, pozwalają coraz lepiej poznawać funkcje ludzkiego mózgu oraz odkrywać jego tajemnice. Są także niezbędne dla szybkiego i prawidłowego rozpoznawania i leczenia szeregu schorzeń i zaburzeń układu nerwowego.
W trakcie wykładu przybliżona zostanie budowa mózgu oraz podstawowe funkcje, za które odpowiedzialne są jego poszczególne części. Słuchaczom przybliżone zostaną współczesne narzędzia diagnostyczne oraz możliwości i potencjał, który kryje się w metodach i algorytmach komputerowego wspomagania i analizy określonych funkcji i zaburzeń pracy mózgu. Praktyczną ilustracją wykorzystania takich narzędzi będzie problem diagnostyki udaru niedokrwiennego, który stanowi jedną z najpoważniejszych chorób naczyniowych mózgu. W opracowywaniu tak zaawansowanych algorytmów i narzędzi wspomagających pracę lekarzy, matematyka odgrywa bardzo istotną rolę.
Wykład jest jednocześnie wprowadzeniem do warsztatów pt. "Mózg - fale, obrazy i matematyka", które koordynowane są przez Magdalenę Jasionowską, dlatego prośba, aby wykład był przed warsztatami.

Poziom
liceum/gimnazjum

Informacje o prowadzących
Rafał Jóźwiak, Bogdan Ciszek
Rafał Jóźwiak jest adiunktem na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych w Zakładzie Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny. Razem z grupą osób tworzących interdyscyplinarny zespołu aidmed.pl zajmuje się metodami komputerowej analizy i rozpoznawania obrazów medycznych oraz problematyką inteligentnego wspomagania decyzji klinicznych.
Bogdan Ciszek - Profesor Medycyny. Anatom i neurochirurg. Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Autor i współautor blisko 150 publikacji i ponad 250 doniesień zjazdowych w zakresie anatomii, anatomii klinicznej i neurochirurgii.

godzina: 
15:30-15:55
sala: 
222