Do czego informatyk używa kalkulatora ?

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną różne systemy liczbowe używane w technice komputerowej: system dwójkowy (binarny), system szesnastkowy (heksadecymalny) i system ósemkowy (oktalny) oraz ich praktyczne zastosowania. Uczestnicy poznają zasady przeliczania liczb z jednego systemu na inny oraz dowiedzą się jak zdefiniowane są operacje arytmetyczne w różnych systemach liczbowych. Następnie będą mieli możliwość samodzielnego ćwiczenia zamiany zapisów liczb między różnymi systemami, wykonywania działań na liczbach zapisanych w różnych systemach przy użyciu kalkulatorów oraz możliwość zmierzenia się z problemami, które można rozwiązywać dzięki tym umiejętnościom. W drugiej części zajęć pokazane zostaną również inne mało znane funkcje popularnych kalkulatorów mające zastosowanie w różnych działach matematyki takich jak np. algebra, geometria analityczna, kombinatoryka oraz proste sztuczki, które można wykonywać przy ich użyciu.

poziom gimnazjum/liceum

Infromacje o prowadzacym
Dr Krzysztof Bryś
Wykładowca na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

godzina: 
14:00-14:50
sala: 
210