Mózg - fale, obrazy i matematyka, warsztaty

Warsztaty stanowią dopełnienie treści omawianych na wykładzie pt. "Mózg - fale, obrazy i matematyka". Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu wykorzystania przekształceń matematycznych przy tworzeniu systemów informatycznych w medycynie, np. w diagnostyce obrazowej udaru mózgu (badanie CT) i w badaniach elektroencefalografii (badanie EEG). Uczestnicy sami, przy pomocy prowadzących, będą mogli zapoznać się z działaniem wybranych narzędzi komputerowego wspomagania decyzji.
Pierwsza część warsztatów będzie dotyczyć analizy danych obrazowych tomografii komputerowej (CT), wykorzystywana w schemacie komputerowego wspomagania diagnostyki wczesnego udaru mózgu. Analiza danych obrazów CT polega na wykorzystaniu wybranych przekształceń matematycznych, w wyniku których otrzymuje się mapę największego prawdopodobieństwa występowania udaru mózgu. Ponadto przedstawione zostaną standardy komunikacji w szpitalnych systemach informatycznych i ich praktyczne wykorzystanie w analizie danych klinicznych.
Druga część warsztatów będzie dotyczyć prezentacji "interaktywnej mapy mózgu", powstałej w wyniku komputerowej analizy sygnału EEG w dwóch eksperymentach: i) wzrokowe poszukiwanie obiektów na obrazie, ii) czytanie słów i rozpoznawanie nazw zwierząt. "Interaktywna mapa mózgu" stanowi wskaźnik aktywności poszczególnych płatów kory mózgowej człowieka, dzięki czemu można zbadać ich funkcjonalność (np. rozumienie, kategoryzacja, podejmowanie decyzji, orientacja przestrzenna, skojarzenia wzrokowe itp.).
Na zajęciach uczestnicy będą korzystać ze środowiska MATLAB oraz ogólnie dostępnych programów i opracowanych przez zespół aplikacji wspomagających diagnostykę medyczną.

Poziom
gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzących
Magdalena Jasionowska, Grzegorz Ostrek, Ihor Mykhalevych
Nieformalna grupa aidmed.pl pracowników i doktorantów Zakładu Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, zainteresowanych problematyką komputerowego
wspomagania medycyny, w tym diagnostyki obrazowej czy decyzji klinicznych. Nasze zainteresowanie to wspomaganie pracy lekarzy różnych specjalizacji przy podejmowaniu przez nich różnych decyzji diagnostycznych czy terapeutycznych

godzina: 
13:00-13:25
sala: 
222