Matematyczne wyjaśnienie własności zwierciadła eliptycznego, parabolicznego i hiperbolicznego

Najpierw zdefiniuję parabolę i hiperbolę jako miejsce geometryczne punktów. Następnie sformułuję warunek równoważny zasadzie odbicia światła. Następnie razem z uczestnikami wyprowadzimy własności zwierciadeł jak w tytule.

Poziom

gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzącym
Ewa Lewińska

Jestem starszym wykładowcą na wydziale MiNI. Uczę analizy i algebry na wydziale MEiL oraz wydziale Fizyki kier. Fotonika

godzina: 
15:00-15:50
sala: 
329