Warsztaty wyobraźni 3D

Podczas warsztatów rozwiązywane będą zadania testujące i rozwijające wyobraźnię przestrzenną. Uczestnicy mogą pracować w kilkuosobowych grupach. Zajęcia są dostępne dla wszystkich niezależnie od wieku, chociaż dla starszych uczestników te same zadania stają się znacznie trudniejsze. Wszystkie materiały będą dostarczone przez prowadzących. Dla najlepszych przewidziano nagrody.

Poziom

gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzących
Stefania Gazda, Katarzyna Siejek, Jakub Nowak
studenci Instytutu Matematycznego UWr

godzina: 
13:00-13:50
sala: 
314