Równania diofantyczne i kongruencje

Celem wykładu jest przedstawienie kilku przykładów równań diofantycznych dla których odpowiednie kongruencje mają rozwiązania dla każdego modułu, ale samo równanie nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych. Przedstawię i omówię również tak zwaną zasadę lokalno-globalną Minkowskiego-Hassego, która dla form kwadratowych ustala równoważność rozwiązalności w liczbach całkowitych i rozwiązalności odpowiednich kongruencji.

Poziom
gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzadzacym
Mariusz Skałba
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowania naukowe: teoria liczb.
Zainteresowania dydaktyczne: teoria liczb, algebra, ubezpieczenia na życie.

godzina: 
12:00-12:50
sala: 
328