Paradoksy i sofizmaty matematyczne

Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na występowanie pewnych paradoksów w matematyce. Okazuje się, że źródłem tych pozornych sprzeczności jest zwykle niewłaściwe rozumienie pojęć matematycznych. Przedstawione zostaną też wybrane sofizmaty algebraiczne i geometryczne, tzn. niezupełnie poprawne rozumowania, które prowadzą do zaskakujących wniosków.

Poziom

gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzący,
dr Krzysztof Piekarski

Pracownik Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, od 2008 uczestniczy w pracach Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”

godzina: 
12:00-12:50
sala: 
101