Co oznaczają pojęcia: większy, maksymalny, największy? – O różnych sposobach porządkowania zbiorów

Na wykładzie omówiona zostanie relacja częściowego porządku i podane zostaną różne przykłady zbiorów uporządkowanych (relacja nierówności dla liczb, podzielności dla liczb naturalnych i zawierania dla podzbiorów danego zbioru oraz porządki w produkcie zbiorów). Słuchacze zapoznają się z pojęciami elementu maksymalnego, minimalnego, największego i najmniejszego oraz kresów podzbiorów. Pojęcia te zostaną zastosowane np. do porównania wyników w rozgrywkach sportowych, czy ocen uzyskanych przez uczniów (problem wskazania zwycięzcy czy najlepszego ucznia).

Poziom
gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzacym
Żaneta Trębska
Starszy wykładowca na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

godzina: 
10:00-10:50
sala: 
328