Geometrie nieeuklidesowe

“Elementy” Euklidesa to fundament całej matematyki i przez ponad dwadzieścia wieków jej
podstawowy podręcznik. Liczbą wydań “Elementy” ustępują jedynie Biblii. Na czym polega ich
niezwykłość? Jakie jest pięć postulatów zapisanych w tym dziele? Dlaczego piąty wywołał tak
wiele kontrowersji? W czasie wykładu usłyszysz historie wielkich sporów, matematycznych i
rodzinnych, o ten starożytny zapis. Dowiesz się, że można rozważać geometrie nieeuklidesowe,
w których suma kątów w trójkącie nie jest równa 180 stopni, i że geometrie te jak najbardziej
odpowiadają fizycznej rzeczywistości. Pokażemy to na rysunkach!

poziom gimnazjum/liceum

Informacje o prowadzącym
Michał Korch
Doktorant Wydziału MIM Uniwersytetu Warszawskiego, magister informatyki i matematyki,
uczestnik wielu programów popularyzujących nauki ścisłe, od wielu lat wykładowca kursu
“Matematyka dla Ciekawych Świata” prowadzonego przez ICM UW.

godzina: 
10:00-10:50
sala: 
101