Ewa Girejko, Marzena Filipowicz-Chomko, Fraktalny świat (sala 329)

Zajęcia będa w godzinach 10:00-111.00
Podczas prezentacji zapoznamy słuchaczy z własnościami fraktali i
spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: „co to jest fraktal"?
Uczestnicy imprezy poznają głównych twórców geometrii fraktalnej,
dowiedzą się, w jaki sposób można skonstruować niektóre fraktale
oraz gdzie te niezwykłe obiekty mają zastosowanie. W trakcie
spotkania będzie też możliwość ułożenia fraktalnych puzzle

Informacje o prowadzących
Ewa Girejko, Marzena Filipowicz-Chomko - Wydział Informatyki
Politechniki Białostockiej; członkinie Polskiego Towarzystwa
Matematycznego i Centrum Popularyzacji Matematyki "_Signum"; _od wielu
lat zaangażowane w popularyzację matematyki.