Matematyka bez granic

„Matematyka bez Granic” - prezentacja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” („Matematyka bez Granic” - edycja Polska).

Prezentacja pt. „Matematyka bez Granic” w Polsce i w regionie (na stoisku).
Więcej :http://www.mbg.uz.zgora.pl/
http://www.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik06-2015/16.pdf

Informacja o prowadzącym
Dr Krystyna Białek i studenci z Koła Naukowego Laboratorium Matematyczne Paradoks
(Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski
Dr Krystyna Białek
Nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego).
Koordynator krajowy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic) propagator idei konkursu wśród dyrektorów szkół, nauczycieli matematyki oraz uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (od 2002 roku).
Koordynator prac w zakresie organizacji warsztatów, rozGRYwek i turniejów gier planszowych ( „Chłopska Szkoła Biznesu” oraz CASHFLOW 101) prowadzonych przez studentów z Koła Naukowego Laboratorium Matematyczne "Paradoks" (opiekun koła od 2013 roku).