"Grzegorz Banaszak - ""Zagadki teorii liczb"" (sala 107)"

Grzegorz Banaszak - "Zagadki teorii liczb"
Podczas wykładu przedstawię kilka bardzo znanych problemów w teorii liczb. Niektóre z tych problemów są już rozwiązane (hipoteza Fermata i hipoteza Catalana) a niektóre są wielkimi nierozwiązanymi od lat zagadkami (hipoteza Riemanna, hipoteza ABC itd..). Przedstawię też sylwetki słynnych matematyków których badania miały bardzo istotny wpływ na zrozumienie powyżej wymienionych hipotez.

Informacje o prowadzącym
Profesor zwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Zajmuje się arytmetyczną geometrią algebraiczną.