"Paweł Paradowski, Adam Wasążnik - ""Matematyka na „Archipelagu Matematyki”"" ( lab 218,217) "

Paweł Paradowski, Adam Wasążnik - "Matematyka na „Archipelagu Matematyki”"
Wycieczka z przewodnikiem po Archipelagu Matematyki. Na specjalnej, niedostępnej zazwyczaj wyspie można będzie zapoznać się z materiałami z różnych miejsc i z różnych etapów podróży przez Archipelag. Chętni będą mogli poznać możliwości nauczycielskiego i redakcyjnego konta Archipelagu Matematyki a także przechodzić zwyczajowo dostępne ścieżki zadań Archipelagu Matematyki. (chociaż to można zrobić również z domu). Zapraszamy też graczy i nauczycieli już obeznanych z Archipelagiem, bo jest to świetna okazja do przedyskutowania przyszłości naszej otwartej platformy edukacyjnej.

Informacje o prowadzących
Paweł Paradowski - student Informatyki na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zainteresowania naukowe - sieci neuronowe. Pasjonat matematyki.
Adam Wasążnik - wydział MINI. Absolwent filozofii specjalizujący się w logice filozoficznej. Prowadzi aktywną działalność artystyczną (muzyka i sztuki performatywne), goista i pasjonat edukacji. W dziedzinie e-learningu udziela się jako programista już od roku 1995, kiedy stworzył aplikację wykorzystywaną jako pomoc edukacyjna na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Opracowane przez niego w
dalszych latach programy poświęcone były przeważnie naukom ścisłym lub służyły do nauki języków obcych.
Na Archipelagu Matematyki wykonał samodzielnie lub wyprodukował z pomocą grafików i metodyków kilka mini-gier z różnych dziedzin (zwłaszcza z logiki i teorii mnogości) i jest odpowiedzialny za koncepcję fabularną oraz grywalność platformy jako całość.