"Dorota Kolany - ""Zadania z konkursów matematycznych przeprowadzanych w Pałacu Młodzieży w Katowicach"" / Dorota Kolany, Jan Łęski - ""O Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków""(sala 103)"

13:25 - 13:55
Dorota Kolany - "Zadania z konkursów matematycznych przeprowadzanych w Pałacu Młodzieży w Katowicach"
Informacja o konkursach na stałe wpisanych w kalendarz imprez Pałacu Młodzieży w Katowicach dla różnych grup wiekowych (od III kl. szkoły podstawowej do II klasy szkół ponadgimnazjalnych):
Bajkowe zadania
Nudna matematyka
Przygoda z matematyką
Rozkosze łamania głowy

http://spinor.edu.pl/konkursy.php

Informacja o prowadzącej
Dorota Kolany – nauczyciel matematyki, kierownik pracowni matematyki i informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach
http://spinor.edu.pl/d.kolany.php

13:55 - 14:25
Dorota Kolany, Jan Łęski - "O Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków"
Krótka informacja o zasadach konkursu i przebiegu finału konkursu, następnie pokaz obrazów inwersyjnych figur w wybranych metrykach

Informacja o prowadzących
Dorota Kolany – nauczyciel matematyki, kierownik pracowni matematyki i informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach
http://spinor.edu.pl/d.kolany.php

Jan Łęski – finalista XXXII Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków


KonkursyPM.pdf
sejmik.pdf