"Piotr Berda - ""O równaniach w świecie liczb naturalnych i całkowitych"" (sala 103)"

Piotr Berda - "O równaniach w świecie liczb naturalnych i całkowitych"
Zajęcia będą odbywać się w formie wykładu poświęconego rozwiązywaniu równań w liczbach naturalnych oraz całkowitych (czyli tzw. równań diofantycznych). Uczestnicy zajęć zapoznają się z najbardziej znanymi równaniami diofantycznymi (w szczególności równaniami liniowymi oraz równaniem Pitagorasa i Fermata), z podstawowymi metodami ich rozwiązywania bądź dowodzenia ich nierozwiązywalności (np. za pomocą metody nieskończonego schodzenia). W czasie wykładu zostanie także podjęta próba zliczania rozwiązań takich równań oraz zastanowimy się nad możliwością zastosowania naszych rozważań w innych działach matematyki (np. w geometrii).Informacje o prowadzącym
Student III roku matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprezes Studenckiego Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Dydaktyki Matematyki StuDMat działającego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.