"Andrzej Dąbrowski - ""Zobaczyć dane i..."" (sala 216)"

Andrzej Dąbrowski - "Zobaczyć dane i..."
Wykład połączony z warsztatami .Warsztaty
Uczniowie wezmą udział w eksperymencie, polegającym na próbie oszukania prowadzącego. Wyjaśnienie sukcesu w zgadywaniu, kto oszukał, jest wstępem do wykładu o tym jakie ciekawe informacje można „wycisnąć” z danych. Słuchacze sami zaproponują konkurencyjne metody wykrywania oszustwa i ocenią ich skuteczność.
Wykład
Na wykładzie omówione zostaną przykłady, w których analiza danych doprowadziła do odkrycia ciekawych faktów. Opowiem też o nowym, bardzo atrakcyjnym zawodzie analityka danych.

Informacje o prowadzącym
Popularyzator zastosowań matematyki, szczególnie statystyki. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Delta”.